DE

Kontakt

PerMont GmbH
Schleussnerstr. 56
63263 Neu-Isenburg

PL +48 77 70 70 730
DE +49 6102 3686 111
e-mail:  info@permont.eu

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

czytaj dalej

  Formularz kontaktowy


  Maksymalny rozmiar pliku 3MB, dopuszczalne formaty .doc, .pdf, .jpg

  Ważne! Przed wysłaniem wiadomości musisz określić się odnośnie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

  wyrażam zgodęnie wyrażam zgody
  na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22’1 kodeksu pracy) zawartych w CV (zgłoszeniu rekrutacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji ciągłego procesu rekrutacji (nie dłuższego niż 6 miesięcy) prowadzonego przez PerMont GmbH Personaldienstleistungen für Industrie und Handwerk z siedzibą w Niemczech w miejscowości Neu-Isenburg
  wyrażam zgodęnie wyrażam zgody
  na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w CV (zgłoszeniu rekrutacyjnym) potencjalnemu pracodawcy tj.
  RenoMax Bau GmbH - spółka z siedzibą w Niemczech pod adresem: Hanauer Landstrasse 258-260, 60314 Frankfurt am Main;
  Bau Wehner GmbH - spółka z siedzibą w Niemczech pod adresem: Adam-Opel-Str. 9-11, 60386 Frankfurt am Main;
  na potrzeby oceny przydatności nawiązania stosunku pracy jak i samego zatrudnienia
  [Zgoda nr 1] Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (art. 22’1) jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, dlatego prosimy o zaznaczenie zgody nr 1, inaczej nie będziemy mogli tych danych wykorzystywać w procesie rekrutacji (w przypadku ich podania).

  [Zgoda nr 2] Udzielnie zgody na udostępnienie danych pracodawcy usprawnia przeprowadzenie rekrutacji i kontakt z docelowym pracodawcą, dlatego prosimy o zaznaczenie zgody nr 2.

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

  W przypadku wyrażenia ww. zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie w dowolnej formie, w tym poprzez przesłanie wiadomości w ramach ww. formularza albo przesłanie maila na adres info@permont.eu. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pozostałe informacje o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz obok oraz na specjalnej podstronie dotyczącej danych osobowych podanej w stopce strony.

  *pola obowiązkowe

  PerMont GmbH
  Schleussnerstr. 56
  63263 Neu-Isenburg
  PL +48 77 70 70 730
  DE +49 6102 3686 111
  e-mail: info@permont.eu